Razvod braka- tužbom ili sporazumom-postupak, trajanje?

Porodični Zakon Republike Srbije predviđa dve mogućnosti postupka razvoda braka. Brži, jednostavniji i svakako ekonomičniji jeste postupak sporazumnog razvoda braka, dok onaj po tužbi podrazumeva dugotrajniji, ali i nešto manje ekonomičniji postupak. Sporazumni razvod braka- postupak Postupak razvoda braka po sporazumu supružnika inicira se posebno, zakonom opredeljenim sadržajem predloga za sporazumni razvod braka, koji mora … Read more

Prekovremeni rad- trajanje, uvećanje zarade, prema kome ne sme biti određen!

Pod punim radnim vremenom zakonodavac smatra četrdeset časovnu radnu nedelju, organizovanu od po 8 radnih sati u okviru 5 radnih dana. Puno radno vreme može, voljom poslodavca, biti i kraće, ali ne i manje od 36 časova nedeljno. Radno vreme kraće i do 10 časova nedeljno zakonodavac predviđa samo onda kada je reč o zaposlenima … Read more

Brak maloletnika, procedura, smetnje!

Osnovom i svrhom sklapanja braka Porodični Zakon smatra zajednicu života dvoje ljudi koji se međusobno poštuju i pomažu, koji su nezavisni u izboru zanimanja, koji sporazumno određuju mesto stanovanja i uređuju način vođenja domaćinstva, ali i međusobno izdržavaju.Naš Zakon restriktivan je kada je reč o licima koja mogu sklopiti brak, pa tako određuje da to, … Read more

Posebna zaštita i sva prava zaposlenih trudnica i porodilja!

Svakog zaposlenog sleduje nužna zaštita života i zdravlja na radu, ali isto tako i obaveza poštovanja propisa o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja sebe i drugih, ali i obaveza obaveštavanja svog poslodavca u slučaju potencijalne opasnosti po to isto zdravlje i bezbednost na radu. Kao jednu od posebnih kategorija zaštićenih lica Zakon o radu … Read more

Zajednička bračna tekovina i posebna imovina supružnika i vanbračnih partnera, kako se deli i šta utiče na visinu udela?

Razlika između imovine bračnih i vanbračnih partnera? Pre svega ono što je važno za reći, a u kontekstu zajedničke i posebne imovine partnera, jeste to da naš zakonodavni sistem ne pravi razliku u tretmanu bračnih i vanbračnih partnera. Razlika koju pravi aktuelni Porodični zakon Republike Srbije jeste razlika između posebne i zajedničke imovine, odnosno, one … Read more

Alimentacija- Visina, Ko, Kada, Kako?

Kako se određuje alimentacija i kolika može biti? Alimentacija je jedna od ekonomskih kategorija obrađenih aktuelnim odredbama Porodičnog zakona, kojim su taksativno pobrojana lica i uslovi koje isti treba da ispune kako bi bila izdržavana. Osnovni kriterijum za utvrđivanje visine doprinosa izdržavanju jesu potrebe poverioca, ali i nezanemarljive, mogućnosti dužnika. Izdržavanje se obično određuje u … Read more