Zajednička bračna tekovina i posebna imovina supružnika i vanbračnih partnera, kako se deli i šta utiče na visinu udela?

Razlika između imovine bračnih i vanbračnih partnera?

Pre svega ono što je važno za reći, a u kontekstu zajedničke i posebne imovine partnera, jeste to da naš zakonodavni sistem ne pravi razliku u tretmanu bračnih i vanbračnih partnera. Razlika koju pravi aktuelni Porodični zakon Republike Srbije jeste razlika između posebne i zajedničke imovine, odnosno, one koja podleže deobi i one koja eventualno predstavlja isključivu svojinu jednog od njih.

Šta čini posebnu imovinu?

Posebnom imovinom ima se smatrati imovina koju je jedan od supružnika uneo u sam bračni ili vanbračni odnos. Istom takvom smatra se i ona imovinska vrednost koju je jedan od supružnika stekao prethodnom deobom bračne tekovine, poklonom ili nasledstvom, bez obzira da li je to stekao pre ili tokom trajanja zajednice.

Šta čini zajedničku imovinu supružnika i vanbračnih partnera?

Sve ono što partneri stvaraju tokom zajednice života smatra se zajedničkom imovinom i zakonska je pretpostavka da su udeli supružnika u istoj podjednaki, koju pretpostavku je svakako moguće obarati. Različiti faktori utiču na obračun doprinosa svakog pojedinca u tom odnosu. Samo neki od njih su: materijalni doprinos ostvaren tokom trajanja bračne zajednice, doprinos u vođenju poslova u domaćinstvu, staranje o deci, imovini, i tome slično. U svakom pojedinačnom slučaju se ceni doprinos i izvor iz kog je taj doprinos pristigao. Podebno zanimljivo pitanje prakse je pitanje dobitka ostvarenog igrama na sreću jednog od partnera, u kojoj situaciji se takođe primenjuje princip doprinosa.

Kako se deli zajednička imovina?

Ono što je posebno važno istaći jeste to da nije samo i isključivo odlučujući faktor u visini deobnih udela materijalni doprinos jednog od partnera, te da je zakonodavac u tom kontekstu predvideo i zaštitu supružnika koji nije doprinosio u materijalnom smislu, odnosno onog koji nije bio zaposlen i ostvarivao redovna mesečna primanja.

Zakon daje odgovor i na situaciju kada se posebna imovina jednog od partnera uveća doprinosom oba partnera tokom trajanja zajednice, u kom slučaju je moguće potraživati i proporcionalan novčani iznos.

Partneri mogu svakog trenutka, bez ikakvog ograničenja, da izvrše deobu zajedničke imovine, kako tokom zajednice, tako i nakon formalnog razvoda ili faktičkog prekida iste.

Aktivno legitimisanim za pokretanje postupka podele bračne ili vanbračne tekovine Zakon smatra, pored samih partnera, i  naslednike istih,  kako za života tako i nakon smrti svojih prethodnika, ali i poverioce, a sve u svrhu zadovoljavanja svojih potraživanja.

Tretman kakav ima materijalna korist ostvarena tokom trajanja zajednice partnera imaju i obaveze proizašle iz takve zajednice, a što se u svakom pojedinačnom slučaju uređuje i utvrđuje, pa onda i deli među partnerima.

Bračni ugovor?

Partneri svoj imovinski odnos mogu urediti van okvira sudskog postupka, zaključenjem svojevrsnog ugovora ili sporazuma, obavezno overenog pred nadležnim javnim beležnikom, i to u situaciji kada za isti postoji nužan sastojak- saglasne izjave volja.