Prekovremeni rad- trajanje, uvećanje zarade, prema kome ne sme biti određen!

Pod punim radnim vremenom zakonodavac smatra četrdeset časovnu radnu nedelju, organizovanu od po 8 radnih sati u okviru 5 radnih dana. Puno radno vreme može, voljom poslodavca, biti i kraće, ali ne i manje od 36 časova nedeljno.
Radno vreme kraće i do 10 časova nedeljno zakonodavac predviđa samo onda kada je reč o zaposlenima koji rade na naročito teškim, napornim i po zdravlje štetnim poslovima, na kojim i pored odgovarajućih mera zaštite i bezbednosti postoji povećano štetno dejstvo po zdravlje.
Poslodavcu je postavljeno nekoliko ograničenja kada je reč o prekovremenom radu, pa je tako pored trajanja istog, ograničen i razlog i uslovi pod kojima se može odrediti, ali i osobe u odnosu na koje se prekovremeni rad nikako ne sme odnositi.

Koliko sme trajati prekovremeni rad?

Ukoliko je reč o višoj sili, iznenadnom povećanju obima posla ili je neophodno u određenom roku završiti posao koji nije planiran, tada je zaposleni dužan, na zahtev poslodavca, raditi prekovremeno, s tim da takav rad nikako ne sme biti duži od dodatnih 8 časova nedeljno. Još jedno vremensko ograničenje pominje se kada je reč o dnevnom radu, koji u slučaju prekovremenog rada, nikako ne sme iznositi više od 12 časova.

Koliko ranije poslodavac mora obavestiti radnika o prekovremenom radu?

U svim drugim situacijama kada poslodavac menja raspored ranog vremena dužan je upoznati svoje zaposlene 5 dana ranije, a u izuzetnim okolnostima, 48 časova unapred, osim u slučaju prekovremenog rada kada poslodavac nema posebnu obavezu ranije upozoriti svoje zaposlene.

Ko ne može raditi prekovremeno?

Lica koja su posebno zaštićena Zakonom o radu, pa i u segmentu prekovremenog rada, svakako jesu lica mlađa od 18 godina, trudnice, roditelji i samohrani roditelji, ali i lica koja pribave medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje da bi takav rad potencijalno pogoršao njihovo zdravstveno stanje.
Maloletna lica apsolutno su izuzeta od mogućnosti prekovremenog rada, dok je odrediti prekovremeni rad zaposlenoj za vreme trudnoće ali i ženi koja doji dete, ukoliko bi takav rad bio štetan po nju i njeno zdravlje, zabranjeno.
Posebno zaštićeni su i jedan od roditelja deteta do 3 godine starosti, ali i samohrani roditelji sa detetom uzrasta do 7 godina, kojima se prekovremeni rad može i sme odrediti, samo i isključivo uz njihovu pisanu saglasnost. Zaštićenoj grupi svakako se pridružuju i lica koja rade na naročito teškim, napornim i po zdravlje štetnim poslovima na kojima je već primenjen institut skraćenog radnog vremena.

Zarada u slučaju prekovremenog rada?

Ukoliko pak zaposleni nije ni u jednoj od gore pobrojanih grupa lica ud odnosu na koje nije moguće ili je ograničena mogućnost određivanja prekovremenog rada, pa je dužan pristupiti istom, zakonodavac je predvideo satisfakciju u materijalnom smislu, pa takvima pripada prava na uvećanu zaradu i to u visini od najmanje 26% od osnovice.

Kazne u slučaju nezakonitog prekovremenog rada

Kako bi na što bolji i precizniji način zaštitio radnike zakonodavac je predvideo nezanemarljive posledice u vidu novčane kazne za svakog onog poslodavca koji primeni prekovremeni rad u situacijama i prema licima u odnosu na koja to nikako ne sme ili pak odredi prekovremeni rad u trajanju dužem od zakonom dozvoljenog.