Posebna zaštita i sva prava zaposlenih trudnica i porodilja!

Svakog zaposlenog sleduje nužna zaštita života i zdravlja na radu, ali isto tako i obaveza poštovanja propisa o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja sebe i drugih, ali i obaveza obaveštavanja svog poslodavca u slučaju potencijalne opasnosti po to isto zdravlje i bezbednost na radu.
Kao jednu od posebnih kategorija zaštićenih lica Zakon o radu predviđa zaposlene za vreme trudnoće i nege deteta, kojima obezbeđuje posebne uslove rada i tretman. Odsustvovati sa posla žena može za vreme održavanja trudnoće, porođaja i nege deteta.

Od kada mogu koristiti porodiljsko odsustvo?

Otpočeti korišćenje porodiljsko odsustva trudnica može, shodno lekarskom nalazu, najranije 45 dana, a obavezno i najkasnije 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca po rođenju deteta, a pravo na ovo i ovakvo odsustvovanje predviđeno je i za majke čije dete je rođeno mrtvo ili je umrlo pre završetka porodiljskog odsustva. Po isteku porodiljskog odsustva sleduje pravo na odsustvo radi nege deteta, i to do isteka 365 dana.

Kada mogu prestati raditi od trenutka kada zatrudnim?

Kada je reč o održavanju trudnoće i tim povodom odusustvovanju sa posla zakonodavac ne predviđa nikakva ograničenja u pogledu trenutka otpočinjanja korišćenja istog. Ukoliko lekar proceni  nužnim žena može odsustvovati sa posla od prvog dana trudnoće.

Koliko traje porodiljsko odsustvo zaposlene žene?

Zakonodavac je dužinu trajanja porodiljskog odsustva žene i odsustva zbog nege deteta opredelio različito u zavisnosti od broja rođene dece, pa tako svaka zaposlena žena ima prava na odsustvo u trajanju od ukupno 365 dana za prvo i drugo rođeno dete, koji rok se računa od trenutka otpočinjanja korišćenja porodiljskog odsustva, dok žena koja odsustvuje sa rada radi porođaja i nege trećeg i svakog sledećeg deteta ima prava na odsustvo u ukupnom trajanju od dve godine. Pravo na odsustvo u trajanju od ukupno dve godine, podrazumeva se, ostvaruje i žena koja je u prvom porođaju rodila troje dece.

Ko može korisititi porodiljsko odsustvo?

Pravo odsustva radi nege deteta zakonodavac je omogućio i ocu deteta i to u slučaju kada majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena koristiti ga. Posebno je važno istaći da koji god od roditelja koristi ovo pravo, za sve vreme tog istog odsustva, ima prava na naknadu zarade.

Kakve poslove ne sme raditi trudnica?

Zakonodavna zaštita u pogledu težine posla koju sme obavljati zaposlena žena za vreme trajanja trudnoće kao i ona koja još uvek doji, a koja se vratila na svoje radno mesto, je predviđena i ograničena u tom smislu da ista ne sme raditi na poslovima koji bi potencijalno štetno uticali na njeno zdravlje ili zdravlje njenog deteta, a naročito poslove koji zahtevaju podizanje tereta ili izloženost štetnom zračenju, ekstremnim temperaturama ili vibracijama. U situaciji kada poslodavac nije u stanju obezbediti poslove koji ne bi podrazumevali ovakve uslove onda je dužan takve žene uputiti na plaćeno odsustvo.

Sme li trudnica ili porodilja raditi prekovremeno i noću?

Zaposlene trudnice i žene koje bi se ranije vratile na posao i još uvek doje svoje dete ne mogu raditi prekovremeno niti noću. Zaposlena trudnica, pored ovoga, ima prava odsustvovati sa posla tokom radnog dana radi obavljanja neophodnih pregleda u vezi sa održavanjem iste, a takvo odsustvo je, podrazumeva se, plaćeno.

Skraćeno radno vreme za žene sa decom!

Ženi čije radno vreme iznosi šest i više časova dnevno, a koja se vratila na svoje radno mesto i pre isteka zakonom predviđenih godinu dana od trenutka rođenja deteta, obezbeđuje se pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku svakog radnog dana i to u ukupnom trajanju od 90 minuta, ili joj se omogućava skraćeno radno vreme u istom trajanju, a sve u svrhu dojenja deteta. Ovako određene pauze ili skraćeno radno vreme računaju se u radno vreme, a naknada se isplaćuje u visini osnovne zarade, podrazumeva se, uvećane za minuli rad.

Otkaz za vreme trudnoće?

Povrh svega, ono što je svakako značajno, ako ne i najznačajnije, jeste činjenica da poslodavac ne može i ne sme otkazati ugovor ženi za vreme trajanja trudnoće, porodiljskog odsustva ili odsustva sa rada radi nege deteta. Ovakvo pravilo važi i u situaciji kada je poslodavac sa zaposlenom zasnovao radni odnos na određeno vreme, kada je u obavezi taj isti radni odnos produžiti sve do isteka prava na njeno korišćenje odsustva.