Posebna zaštita i sva prava zaposlenih trudnica i porodilja!

Svakog zaposlenog sleduje nužna zaštita života i zdravlja na radu, ali isto tako i obaveza poštovanja propisa o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja sebe i drugih, ali i obaveza obaveštavanja svog poslodavca u slučaju potencijalne opasnosti po to isto zdravlje i bezbednost na radu. Kao jednu od posebnih kategorija zaštićenih lica Zakon o radu … Read more