Zajednička bračna tekovina i posebna imovina supružnika i vanbračnih partnera, kako se deli i šta utiče na visinu udela?

Razlika između imovine bračnih i vanbračnih partnera? Pre svega ono što je važno za reći, a u kontekstu zajedničke i posebne imovine partnera, jeste to da naš zakonodavni sistem ne pravi razliku u tretmanu bračnih i vanbračnih partnera. Razlika koju pravi aktuelni Porodični zakon Republike Srbije jeste razlika između posebne i zajedničke imovine, odnosno, one … Read more