ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD

Advokat

“Upomoć”! uzvikuje čovek koga su batinaši oborili na zemlju.
“Pustite ga”! viče njegov najbolji prijatelj koji pritrčava mestu borbe.
“Sredimo ga”! uzvikuju uglas dvojica batinaša.
Dolazi do borbe u kojoj batinaši izvlače „deblji kraj“.                                                                                                                                      
  Prijatelj je spasao prijatelja.
       U pravu se čovek često nalazi u “životnoj opasnosti”. Ova opasnost zna da nastupi neočekivano kada se čovek najmanje nada. Samo, optuženom ne “prete” batinama već zatvorom i visokim novčanim kaznama. Da bi se “izvukao” optuženom je potreban prijatelj, ali specijalan. Kada se protiv nekog lica pokrene spor on angažuje advokata da ga brani. Advokat je lice koje se profesionalno bavi pružanjem pravne pomoći. Optuženi svoj “život stavlja u ruke ovog “pravnog lekara”. Advokati “operišu” tužbama, dokaznim predlozima, pitanjima i žalbama. Kao i svaki “lekar” i advokat postupa u najboljem interesu “pacijenta”. Svaka greška koja se potkrade tokom “hirurškog zahvata” može da bude kobna. Ako uspe da “spasi život” svom klijentu advokat stiče neizmernu zahvalnost i  biva dobro nagrađen.
     Poziv advokata nekada nalikuje glumačkom. Da bi odbranili svog klijenta neki advokati ne prezaju ni od čega. Tako se advokati odlučuju na “glumački nastup” u sudnici. Spremni su da glumataju, izmišljaju i predstave klijenta u sasvim drugačijem svetlu zarad uspeha u sporu. Inspiracije ne nedostaje jer u sudnicama uvek ima “publike”. Ukoliko “odigra” perfektno svoju “rolu” advokat dobija “aplauz” u vidu donošenja povoljne presude za svog klijenta. Ako pak “glumački talenat” zakaže i gluma bude neubedljiva publika sankcioniše “lošeg glumca” donošenjem  nepovoljne presude. Ipak “glumački talenat” ne treba precenjivati jer on nije sam nije dovoljan već je potrebno da postoje i dokazi koji će sud ubediti u istinitost inspirativnih “monologa”.
    Advokati su naši “dobri prijatelji” kojima poveravamo “najveće tajne”. Za razliku od običnog prijateljstva koje je uzajamno i neprocenjivo, “pravno prijateljstvo” se skupo naplaćuje. Klijent saopštava pravnom zastupniku svoju verziju nekog događaja očekujući od njega poverljivost. Advokat ne “čuva tajnu” zato što nas voli već zato što mora. Ovaj “prijatelj iz interesa” ne sme da svedoči o onome što je saznao tokom našeg “druženja”. Advokat naplaćuje svoje usluge u skladu sa advokatskom Tarifom. Ljubitelji umetnosti sa setom u glasu moraju da konstatuju da su “nastupi” u sudnici bolje plaćeni od onih kraj “daski što život znače”.
“Pravno prijateljstvo” zahteva pismenu potvrdu u vidu punomoćja koje klijent izdaje svom pravnom zastupniku. Punomoćje predstavlja “saglasnost lečenog” radi podvrgavanja “pravnoj terapiji”. Advokati su učlanjeni u “glumačke ansamble” koji se stručno nazivaju advokatskim komorama. Članstvo u “ansamblu” je preduslov za “nastup” u sudnici.
  Poput najboljeg prijatelja, od advokata zahtevamo da nam bude veran. Izdaja klijenta je najveći “greh” koji može da “padne na dušu” jednog advokata.
Advokatska kancelarija Beograd Ivana Jecmenice

izrada web sajtova beograd